نام کالا ابعاد رول یا ورق 
گلاسه یکرو 45 الی 70گرم  رول 70 الی 120 سانت
گلاسه دو رو 45 الی 70گرم رول 70 الی 120 سانت
گلاسه ورق  بندی مات یا براق 100×70
60×90
کاغذ گلاسهرول و ورق گلاسه