نام کالا ابعاد رول یا ورق 
پوستی ا . د . پ 25 گرم Cm75
پوستی ا . د . پ 33 گرم Cm70
پوستی 33 گرم هندی 100*70
پوستی ورق 100*70
پوستی 40 گرم روسی  100 cm
 
کاغذ پوستی: رنگ این کاغذ سفید شیری است و دو طرف کاغذ  مات هست. و جهت طراحی یا نقشه کشی، بسته بندی پوشاک، بسته بندی صنعتی، سردخانه یا میوه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
از ویژگی‌های این کاغذ نسبتا شفاف بودن و طراحی بوسیله مداد بر روی آن راحت است.
کاغذ پوستی  نقشه کشی شفاف